Featured

Lack of labor needs

Ayon kay Susana Mas CBC news noong August 13 2016.

Batay sa nilalaman ng ulat makikita natin ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan.

Pinapakita dito ng may akda na gusto ni John McCallum na dumami ang mga tao na lumipat sa Canada para matugunan ang pangangailangan sa larangan ng trabaho sa canada “seeking for highly skilled workers”.

io

Sa aking palagay naapektuhan ng ulat ang kaalaman ng mamayan sa konsepto ng pangangailangan  at kagustuhan buhat sa kung paano naiulat ng may akda ang balita na may kaugnayan sa gusto at pangangailangan ng tao. Dahil sa kaalaman ng mga tao/mamayan ang gusto ay ang mga bagay na hindi kailangan . Kundi ito yung mga bagay gusto mo lang samantalang ang kailangan o needs ay ang mga bagay na kailangan mo para mabuhay gaya nalang ng oagkain ,bahay,damit,at iba pa. Pero sa balita ginamit ang salitang balita bilang isang paraan matugunan ang pangangailangan nito.

Marami ang pumupunta sa Canada para sa pangangailangan nila sa trabaho . Pero meron parin napunta sa Canada para sa kanilang kagustuhan lamang.